Borstbeeld

Het gaat hier om helende begeleiding en/of creatieve therapie bij ingrijpende en definitieve veranderingen aan het lichaam, zoals bij borstamputaties.

Vrouwen die te maken krijgen met borstkanker, of om een andere reden een borstamputatie moeten ondergaan, kunnen onder begeleiding van mij een borstbeeld maken. Deze werkvorm is er primair op gericht om het overgangsproces van het verlies van de borst(en) eenvoudiger te maken. Dit kan verder vorm krijgen in een ritueel en ik bied hierbij een begeleidingsproces op maat aan.

Het maken van een gipsafdruk van de eigen borsten, voordat de amputatie plaatsvindt, kan voor vrouwen een manier om het verlies- en rouwproces op gang te helpen en te vergemakkelijken. Er is de mogelijkheid deze gipsafdruk, eventueel in een later stadium, op verschillende manieren te bewerken, bijvoorbeeld door het te beschilderen, te beplakken met plaatjes of te mozaïeken, zodat er een mooie herinnering ontstaat.

Daarbij is veel mogelijk, ook het samen bewerken met lotgenoten, in een groep van maximaal 4 personen. Dit geeft een extra dimensie aan deze therapievorm.

Wat ik te bieden heb:

  • Ondersteuning in je verlies- en rouwproces
  • Ondersteuning bij de veranderingen die met het verlies -en rouwproces gepaard gaan, want behalve het verlies van je borst(en) verandert er iets wezenlijks in je leven. Er treden veranderingsprocessen op in je relaties, binnen je gezin, je familie, je vrienden, je werk en op andere gebieden. Ik bied je daarbij persoonlijke ondersteuning en kan steun geven aan het gezin of andere betrokkenen.
  • Ik kan je begeleiden bij het ziekenhuistraject en zo nodig daarna bij het opnieuw aangaan van levensstappen.
  • Ik begeleid je met het creatieve proces, heb materialen in huis, heb er kennis van en ervaring mee.
  • Ik help je om eventuele andere onafgemaakte levenservaringen af te maken, door op te rapen wat er nog ligt. We kijken terug, staan stil bij en kijken vooruit naar de toekomst, vanuit je eigen kracht.