Rouwgroepen “verwerken van verlies”

In verlies- en rouwgroepen komen kinderen, jongeren of volwassenen met een soortgelijke verlieservaring bij elkaar. De groepsondersteuning kan worden gevolgd na individuele therapie en is ook geschikt voor mensen die therapie niet nodig hebben maar wel hinder ondervinden in de balans van het leven door verlieservaringen.

Voorbeelden van rouwgroep(en) die ik begeleid, zijn:

 • verlies van dierbare
 • verlies van gezondheid
 • verlies van werk
 • verlies door echtscheiding
 • verlate rouw

In deze groepen kun je in een veilige omgeving ervaringen uitwisselen over het geleden verlies.

We werken met thema’s. Door steeds een thema te bespreken en door te horen hoe anderen hier mee om gaan, kun je tot verrassende inzichten komen voor jezelf. Het is soms confronterend om andermans verhalen te horen. De herkenning, het begrip en de bemoediging die je elkaar geeft, zijn erg waardevol. Er kan worden gedeeld en er kunnen mooie verbindingen ontstaan.

 Wat levert het je op?

 • Het geleden verlies delen met anderen
 • Het vergroten van zelfvertrouwen
 • Het vergroten van het gevoel van eigenwaarden
 • Het vergroot je veerkracht en je weerbaarheid
 • Het leert je om te gaan met het geleden verlies
 • Het geeft je steun en erkenning
 • Het ontdekken van nieuwe krachtbronnen
 • Het geeft je nieuwe ruimte, energie, wijsheid en inspiratie
 • Het leert je op een goede manier door te gaan met je leven

Elke bijeenkomst start met een korte inleiding over het thema. Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie en het bestaat uit psycho-educatie, psychosociale, creatieve, emotionele en praktische ondersteuning. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals beeldtaal, mindfulness en er worden ervaringsgerichte opdrachten aangeboden. Binnen de bijeenkomsten staat veiligheid, vertrouwelijkheid en respect naar elkaar toe centraal. Dit traject zal waarschijnlijk 5 dagdelen in beslag nemen. De invulling van deze uren zal bekend worden gemaakt per aanbod van een rouwgroep. Na de laatste bijeenkomst zal dit proces worden afgesloten met een “terugkom”-dag.

Groep(en):

Voorafgaande aan de start van een groep, vindt er een persoonlijk en individueel kennismakingsgesprek plaats om met elkaar vast te stellen of de groep en het programma zijn wat je zoekt en of het bij je past.

De begeleiding wordt door mij samen met een collega gegeven.

Ga voor actuele informatie naar de pagina “Praktijk nieuws”