Themabijeenkomsten

Dit zijn educatieve en ervaringsgerichte bijeenkomsten van ca. 2 tot 2,5 uur waarin ik enerzijds een korte toelichting op een thema zal geven en anderzijds het vooral de bedoeling is vanuit de ervaring en de interesse van de groep stil te staan bij de inhoud van het thema, er met elkaar over in discussie te gaan, kennis en ervaring uit te wisselen en van daaruit hiermee in de praktijk van alle dag aan de slag te kunnen gaan.

Deelnemers kunnen:

 • enerzijds mensen zijn die er zelf direct mee te maken hebben of indirect als betrokkene vanuit bijvoorbeeld een relatie, een familieband of een vriendschap mee in aanraking komen.
 • anderzijds bijvoorbeeld werkgevers, P&O functionarissen, mantelzorgers, leerkrachten, hulpverleners of maatschappelijk werkers (zoals GGZ en POH) zijn.

De omvang van de groep in de praktijk zal maximaal 10 personen zijn en in principe omvat het 1 bijeenkomst. Afhankelijk van de voortgang en de behoefte van de deelnemers, kan het uitgebreid worden tot meerdere bijeenkomsten.

Voor mogelijke themabijeenkomsten, klik hier.

Voorbeeld thema’s zoals bijvoorbeeld:

 • Verlies en Rouw (algemeen)
 • Verlies en Rouw van- je kind – je partner- je ouder(s).
 • Verlies van je gezondheid- je werk- je relatie.
 • Verlies van gezondheid van je partner (dierbare).
 • Kinderen en verlies; hoe begeleid ik dit als ouder (s)?
 • Scheiding; wat betekent dan verlies ook naar de kinderen toe?
 • Rituelen.
 • Verlies en Rouw (voor de professionele dienstverleners en hoe hiermee om te gaan).
 • Verlies en rouw op de werkvloer.

Voor de rest is er veel in overleg mogelijk.