Tekentherapie

Bij tekentherapie communiceren wij op een creatieve manier. Het is geschikt voor jong en oud voor wie aan zichzelf wil werken en wie bereid is te kijken naar zijn innerlijke beelden die vanuit het onderbewuste naar boven kunnen komen. Praten helpt niet altijd; soms lukt het niet om problemen of gevoelens te verwoorden. Als je dus met woorden moeilijk kunt uitdrukken wat er in je omgaat, dan is tekentherapie een geschikte therapievorm omdat het werkt met een andere taal: de ‘beeldtaal’.

Deze werkwijze bestaat uit beeldende communicatie (non-verbaal) welke tot uitdrukking komt in tekeningen met behulp van vooral kleuren, vormen, bewegingen, symbolen en het lichaam wordt erbij betrokken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, technieken en werkvormen. Het uitgebeelde kun je zien als een plattegrond van de psyche.

De tekening wordt gemaakt naar aanleiding van een vrije of een gerichte opdracht die aansluit bij jouw hulpvragen, jouw doel of jouw wens. Een tekening maakt informatie uit het onbewuste zichtbaar. Jouw tekening krijgt ‘be-teken-is’. Door deze beelden daarna met elkaar te lezen en te bespreken komt een proces op gang. Als begeleider kan ik specifieke vragen over de tekening stellen waarna je zelf de antwoorden op jouw vraag of vragen kunt gaan vinden welke jou zo bezighouden. Soms voelt het veiliger om ruimte in te nemen en jezelf zichtbaar te maken in tekeningen dan er over te praten. In je tekening laat je zien wat je lastig vindt en wat je helpt om de problemen op te lossen. Hierdoor ontstaat inzicht en ruimte.

Tekentherapie is een kortdurende therapie, heeft een holistische benadering en is voor alle leeftijden geschikt omdat tekenen een natuurlijke manier is omdat wat innerlijk leeft en belangrijk is naar buiten te laten komen, te laten zien, te ervaren en dus een zichtbaar beeld te geven. Het geeft inzicht in jouw vragen, klachten en problemen en biedt mogelijkheden en oplossingen om verder te komen. Het kan ingezet worden als zelfstandige therapie, individueel of in een groep en, in overleg, als onderdeel van een psychosociale therapie  en verlies- rouwbegeleiding.

 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden