Verlies- en rouwbegeleiding

Deze werkwijze is gericht op het jou ondersteunen bij verlies- en rouwprocessen; op het krijgen van inzicht in het verlies, op het opnieuw ontwikkelen van jouw draagkracht, op het vergroten van je bewustzijn, op het herkennen van je eigen patronen/gevoelens, op de erkenning van wat er is en op het opnieuw vormgeven van jouw levensverhaal. Je krijgt uitgebreid de mogelijkheid om je verhaal te vertellen.

Jouw verliesverhaal in de verbinding met jouw leven van nu, staat centraal, met andere woorden de invloed van het verlies op je huidige leven en welbevinden. Naast het omgaan met het verlies besteden wij ook aandacht aan het kunnen omgaan met alle veranderingen die hieruit ontstaan. Wij onderzoeken samen wat je vragen en problemen zijn en waar jij tegen aan loopt. Je leert weer verbinding te maken tussen je gevoel, je lichaam, je verstand en je intuïtie. Dit vergroot je draagkracht om het eigen leven zinvol vorm te geven binnen de grenzen van jouw persoonlijke mogelijkheden met de erkenning van het verlies.

Hiervoor maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden waarbij ik als basis werk vanuit het “Rouw taken model” van William Worden.

Soms zijn er geen woorden of zijn ze “onbereikbaar”. Het werken met creatieve ondersteuningsmiddelen en verschillende werkvormen kan hierbij een uitkomst zijn. Het gaat erom dat je weer het gevoel krijgt dat je verder kunt en van daaruit nieuwe levensstappen kunt zetten. Hierbij kunnen wij gebruikmaken van verschillende creatieve werkvormen en kan de innerlijke beleving zichtbaar worden gemaakt. Deze zichtbaarheid geeft erkenning en inzicht aan je gevoelens.

In het werken aan jouw verlies en het rouwen hierover werk ik ook met rituelen. Je geeft met deze rituelen aan wat je gevoel en de beleving van dat moment is en wat deze betekenen. Dit kan je extra ondersteunen bij het maken van een overgang naar een nieuwe situatie, het afscheid nemen van een ongewenste situatie of het maken van een hereniging. De rituelen nodigen je uit tot een diepere beleving en tot heling van je gevoelens.

“Rituelen markeren het leven,
Laten je stilstaan bij wat is,
Afscheid te nemen van wat was,
En vooruit te kijken wat gaat komen.”

In de geboden begeleiding kun je ruimte en rust gaan ervaren. Alle vormen van verlies en rouw kunnen door mij worden ondersteund na inzicht en verwerking. Er is aandacht voor actueel verlies maar ook voor onverwerkte verliesgebeurtenissen uit het verleden. Ik kan als verlies- en rouwbegeleider het verlies niet ongedaan maken maar wel ondersteuning bieden in jouw proces om weer grip te krijgen op het eigen leven.

“Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk”