Visie

Mijn visie gaat uit van het zelfhelende en probleemoplossende vermogen van de mens. ‘Trouw zijn aan jezelf als mens’ is misschien wel het moeilijkste wat er is want er is altijd wel een reden om iets bijvoorbeeld uit te stellen of om iets niet te doen. Dit alles kan resulteren in het vastlopen in verlies- en levensvraagstukken wat je onzeker kan maken!

In mijn visie staat de mens en dus jij centraal met de unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. Ik benader alles vanuit het hier en nu. Dit wil zeggen vanuit de probleembeleving van dit moment, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

De holistische visie is een uitgangspunt in mijn begeleiding. Dit betekent dat alle aspecten van de mens worden aangesproken; het denken, het voelen, het lichaam en de spiritualiteit. Ik kijk niet alleen naar de klacht maar juist ook naar de mens achter de klacht.

Ik zie mijzelf als een gids en reisgenoot; die jou helpt jouw eigen weg te vinden en jouw visie te versterken op basis van onder andere het inzicht, de kracht, de vitaliteit en de creativiteit van jezelf. Ik wil je graag helpen je kwaliteiten te (her)ontdekken door het bieden van respect, steun, stimulans en uitdaging waarmee je je eigen levenskracht en de balans in jouw leven weer kunt vinden.

Ieder mens is uniek. Ik vind het daarom belangrijk om de begeleiding en/of de therapie op een ieder persoonlijk te laten aansluiten. Je kunt niet de hele wereld of omgeving veranderen maar wel jezelf. Begeleiding en/of therapie is een zoektocht die wij samen ondernemen en waar ik je graag in ondersteun.

Veranderen komt tot stand wanneer je wordt wat je bent, niet wanneer je probeert te worden wat je niet bent.