Verlies en rouwbegeleiding voor kinderen en/of jongeren

Veel kinderen en jongeren krijgen te maken met verlies en rouw, bijvoorbeeld bij overlijden of bij ziekte van een ouder, van een ander gezinslid, van opa of oma, een klasgenootje, bij echtscheiding van de ouders of problemen met gezondheid of op school.

Kinderen en jongeren gaan hier vaak op hun eigen manier mee om, afhankelijk van hun leeftijd en de ontwikkelingsfase. Kinderen rouwen ook vaak niet de gehele dag door. Het ene moment vrolijk en het andere moment kunnen zij intens verdrietig zijn. Het kan voorkomen dat bij een kind of een jongere rouw wordt uitgesteld, dan valt het niet meteen op of het uit zich juist in opvallend gedrag zoals boosheid, agressie, angst, verdriet, slaap en concentratie problemen, bedplassen, zichzelf terugtrekken en afsluiten. Verlies kan kinderen en jongeren sterk raken en zelfs ontredderen.

Hierbij kan ik op verschillende gebieden steun bieden:

  • Ik bied veiligheid zodat een kind of een jongere de ruimte voelt om aan zijn of haar verlies te durven werken door het te kunnen laten zien en er over te praten.
  • Ik bied jouw of jullie kind of de jongere veiligheid om uitdrukking te kunnen geven aan het verlies. Zodat een eigen weg gevonden wordt om met het verlies om te kunnen gaan.
  • Ik kan het gezin samen in de rouwprocessen begeleiden om onder andere samen het verlies te beleven, er samen over te praten en van daaruit een ieder individueel en samen verder te kunnen laten gaan in het leven.
  • Ik begeleid ook verlies- en rouwgroepen voor lotgenoten.

Tijd heelt niet, wel wat je met de tijd doet.