Verlies en rouwbegeleiding voor volwassenen

Als volwassene denk je vaak ”Ik los het zelf wel op”. Na een ingrijpend verlies lukt dit veelal niet alleen. De wereld verandert, alles kan op de kop komen te staan, voelen als chaos en kan jou het gevoel geven van geen grip meer te hebben op de dingen waar je eerst van dacht erop te kunnen vertrouwen.

Je kunt in het leven te maken krijgen met verschillende verliezen die je leven op meerdere gebieden beïnvloeden. Elk verlies betekent verandering. Voorbeelden zijn het verlies door de dood van een geliefde, van een baan, de gezondheid, overgangsfasen in het leven, echtscheiding, de kinderen, voortijdig beëindigde zwangerschap, een veranderd toekomstperspectief, pensionering of een verhuizing.

Je kunt rouwen om wat je hebt verloren maar je kunt ook rouwen om wat er niet is geweest bijvoorbeeld dat het leven je niet heeft gebracht wat je ervan had verwacht.

Soms kan een rouwproces stagneren; bij onvoldoende begrip of onvoldoende begeleiding. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de rouw zwaarder weegt; bijvoorbeeld als er meerdere verliezen achter elkaar zijn geweest, als er andere of meerdere problemen spelen; als er verliezen waren in het verleden die niet goed zijn afgerond kan dat na jaren tot uiting komen in de vorm van lichamelijke klachten, depressie, problemen in de relatie op school of via werkuitval.

Wanneer je niet voldoende hebt gerouwd, kun je je niet meer ten volle ontwikkelen. Het bemoeilijkt het inslaan van nieuwe wegen naar de toekomst. De ‘aandacht’ blijft voor een deel bezet door dat wat niet goed is afgerond. Rouwen is niet iets wat je zomaar ‘even’ doet en het is absoluut iets persoonlijks. Rouwen kun je zien als een gezonde reactie op verlies van iets of iemand met een grote betekenis.

Verlies- en rouwbegeleiding is een proces waarin je ondersteuning krijgt in het herkennen, het erkennen, van jouw verlies, het integreren van het verlies in jouw leven en het van hieruit terugvinden van je eigen levenskracht!.

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts geleefd worden”

Speciale aandacht wil ik vragen voor de helende begeleiding die ik bied aan mensen die een ingrijpende en definitieve verandering van het lichaam ondergaan of –gingen zoals bij borstamputaties. Dat doe ik door middel van het maken van een borstbeeld.