Werkwijze

Ik bied een veilige en natuurlijke omgeving waar aandacht en erkenning is voor eigen emoties, gedachten en ervaringen. Afhankelijk van de persoon(en) en de levensvraagstukken zijn er verschillende begeleidings- en therapievormen mogelijk waarin je door mij kunt worden bijgestaan. Deze kunnen op zichzelf staand of in combinatie met elkaar worden ingezet.

In deze vormen worden ook elementen van coaching en counseling gebruikt. Coaching is actie gericht op het hier en nu en de toekomst. Hier ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden en het geven van feedback. Het richt zich op een neutraler en zakelijker terrein. In een aantal stappen krijg je inzicht hoe je de gewenste verandering(en) kunt realiseren en tot concrete oplossingen kunt komen.

Counseling is gericht op het verleden en de achterliggende oorzaken van verlies- en levensvraagstukken. Het speelt zich af op het emotionele vlak en gaat meer de diepte in. Door middel van vraagtechnieken kun je het probleem herkennen en jouw inzicht vergroten. Veel aandacht gaat hierbij uit naar het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen van je kwaliteiten en mogelijkheden. Meestal is er bij counseling meer tijd nodig om tot verandering te komen. De oplossing is dan ook beter geworteld.

Bij coaching en counseling kunnen verschillende werkvormen/technieken worden gebruikt afhankelijk van de behoefte.

 Afhankelijk van de behoefte en wat bij u past kunnen verschillende werkvormen/technieken worden gebruikt zoals uitbeelden, uitspelen via rollenspel, voice dialogue, stoelenwerk, mindmappen, visualiseren, geleide fantasie, lichaamswerk, confronteren en thuisopdrachten. De gebruikte werkvorm/techniek zal afhankelijk zijn van de persoonlijke behoefte.

Een begeleidings- of therapiesessie duurt 60 tot maximaal 90 minuten en een traject van sessies heeft de volgende structuur:

  1. Een vrijblijvend en dus gratis kennismakingsgesprek met een maximale duur van 30 minuten. Dit gesprek kun je telefonisch of per e-mail aanvragen. We staan stil bij wat je leven uit evenwicht brengt. Naar aanleiding van dit gesprek breng ik een passend begeleidingsadvies uit waarin ik ook zal aangeven of ik jou daadwerkelijk denk te kunnen helpen. Na dit gesprek en met mijn advies bepaal je natuurlijk zelf of jij samen met mij in dit proces wilt stappen, of jij voelt dat er een klik is en dat jij door mij denkt te kunnen worden geholpen om de balans in jouw leven weer te vinden.
  2. Hierna volgt een intakegesprek. Hierin inventariseren wij de wensen en de doelen. Naar aanleiding hiervan bespreken wij de behandelvorm en maken een behandelingsovereenkomst. Het aantal sessies, de frequentie en de tijd die nodig is, stemmen we samen af.
  3. Dan volgen de sessies zelf. Tijdens het traject evalueren wij regelmatig hoe het gaat en of er aanpassing nodig is.
  4. Na afloop hebben wij een eindgesprek en de eventueel gemaakte opdrachten worden door je mee naar huis genomen.

Naast het individueel werken bied ik ook trajecten aan in groepen voor jong en oud in de vorm van themabijeenkomsten en rouwgroepen . Ook hierbij streef ik naar maatwerk, werk ik vanuit het hier en nu en houd ik rekening met actuele ontwikkelingen.

De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in een rustige en natuurlijke omgeving. Voor mensen die gebonden zijn aan huis bestaat er de mogelijkheid voor huisbezoek. De begeleiding/therapie is niet aan kantooruren gebonden en kan dus zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. De praktijk biedt hulp zonder verwijzing en kent doorgaans geen lange wachtlijsten. Alles wat we bespreken, is strikt vertrouwelijk. Het valt vanzelfsprekend onder de geheimhoudingsplicht.

“Wie mensen niet in een geheel ziet,
Ziet mensen in het geheel niet.”